Tallinna Arstide Liit
Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit
Tallinna Arstide Liit Tallinna Arstide Liit
  Täiendõpe

Line
  p1  Põhimäärus
Line
  p1  Toetuse taotlus
Kasulikud lingid
Ajakiri Eesti Arst
Arstide teabeportaal
Eesti Arstide Liit
Eesti Rahvuskultuuri Fond
TerviseametPõhimäärus

Prindi

Tallinna Arstide Liidu (TAL) täiendõppe toetuse põhimäärus

 1. TAL-i täiendõppe toetus (edaspidi “toetus”) on mõeldud liidu liikmetele  erialaste teadmiste täiendamise, koolituse ja arstiteaduslike uurimistööde  kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks (kompenseerimiseks).

 2. Toetused määratakse TAL-i juhatuse otsusega vastavalt taotluste laekumistele. Hüvitise määramisel eelistatakse neid liikmeid, kes osalevad aktiivselt TAL tegevuses ja arstiteaduse edendamisel. Hüvitise suuruse otsustab TAL-i juhatus, kusjuures ühe hüvitise suurus võib olla kuni 500 eurot, mida makstakse taotlejale mitte sagedamini kui üks kord viie (5) aasta jooksul. 

 

3. Toetusi antakse välja igal aastal vastavalt TAL eelarvele ja toetuse saajad teeb juhatus teatavaks hiljemalt 30.päeva möödudes toetuse andmise otsusest avaldades sellekohase teate ka TAL koduleheküljel www.tallinnaarstid.ee

  

4. Toetust võivad taotleda kõik TAL-i liikmed. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal esitada vormikohane avaldus , mille leiate TAL kodulehelt. 

5. Toetus makstakse välja taotleja poolt esitatud kuludokumentide alusel. Summa kantakse üle kuludokumendi esitanud firma arvele või kantakse taotleja pangakontole.

 

6.Toetuse saaja kohustub pärast koolitust või uurimistöö lõpetamist esinema TAL liikmetele akadeemilise loenguga hiljemalt 6 kuu jooksul. 

 

7. Kinnitatud TAL juhatuse otsusega  10. veebruar 2015.a.  

 

 

 
 
Otsi
Tel. 6067732 - Tallinn 10119, Hariduse 6. - E-post: tallinn@arstideliit.ee