Liikmeks astumine

Kuidas saada TAL liikmeks

Selleks on olemas vormikohane avaldus, mille saab sekretariaadist ja on väljaprinditav koduleheküljel.

Avaldus tuleb täita loetava käekirjaga, allkirjastada ja tuua või saata  postiga või    e-postiga digitaalselt allkirjastatult Tallinna Arstide Liidu sekretariaati.

Uued liikmed võetakse vastu TAL juhatuse koosolekul. Vastuvõtmisest teatatakse liikmetele.

Vastutuskindlustus

Eesti Arstide Liit sõlmib aastaks erialase tegevuse tsiviilvastutuse kindlustuslepingu.

Kindlustatud on EALi, sealhulgas TALi kuuluvad arstid nimekirja alusel.

Uued liikmed lisatakse kindlustatute nimekirja selle korrigeerimisel kord kvartalis.

Kindlustuse kohta loe lähemalt: www.arstideliit.ee

Eesti Arst

Iga liige saab tasuta ajakirja Eesti Arst tellimuse oma kodusele aadressile.Kui soovite muuta ajakirja saamise aadressi, tuleb sellest teatada Tallinna Arstide Liidu sekretariaati.

Tallinna Arstide Liidust välja astumine

Tallinna Arstide Liidust saab välja astuda juhatusele kirjaliku avalduse esitamisel. Nimekirjast kustutamisest teatatakse.